loader

TUGAS DAN FUNGSI

 • 19/05/2023 09:03:47
 • By : Administrator
 • 1627

Tugas

Balai Besar POPT mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT, serta rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

 

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, BBPOPT menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan program dan evaluasi peramalan, pengembangan peramalan OPT, dan rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
  2. Pelaksanaan analisis data dan informasi serangan OPT, dan faktor penentu perkembangan OPT;
  3. Pelaksanaan dan penyusunan perumusan peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT;
  4. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT berdasarkan sistem pengendalian hama terpadu;
  5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT;
  6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uji di bidang perlindungan tanaman;
  7. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis peramalan, pengamatan, dan pengendalian OPT;
  8. Pemberian pengembangan pelayanan peramalan kegiatan OPT, peramalan, rujukan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
  9. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar POPT.
Lampiran File Download
1 TUGAS DAN FUNGSI (Download)